• Novinky

     • Den naruby
      • Den naruby

      •  

       FOTOGALERIE

       1.4.2022 se uskutečnila školní akce Den naruby. Učitelky se převlékly za učitele a
       my děti jsme zase chodily v pyžamech a županech. Měli jsme trička naruby
       anebo jsme si první dali mikinu a až pak triko.
       Bylo to super, měli jsme napřed matiku a potom češtinu. Celou 3. hodinu byla
       přestávka. Ve výtvarce učilo 5 dětí a všichni ostatní psali test, který spolužáci
       připravili. Když jsme šli na oběd, tak jsme jako první měli hlavní jídlo a potom
       polévku. Na dveřích od jídelny byl nápis Kotelna a na dveřích od kuchyně Sklep.
       Paní kuchařka si dokonce zavolala 2 pomocníky, kteří umývali nádobí a nalévali
       polévku. Byl to ten nejlepší den, který jsem kdy zažil.

       Matouš Š. (5.ročník) 

     • Školní kolo recitační soutěže
      • Školní kolo recitační soutěže

      • it

       FOTOGALERIE

       Ve středu 30. března se na naší škole konala recitační soutěž. Všechny děti přednesly vybranou
       básničku a následně porota vybrala ty nejlepší, kteří budou soutěžit v meziškolním kole v Neubuzi.
       Všichni žáci byli velmi šikovní a zaslouží si velkou pochvalu.
       Do dalšího kola postupují tito žáci: Eliška Š., Terezka M., Zdenička J., Deniska Š., Ellinka Č., Barunka N.,
       Gábinka U. a Daneček Š.
       Moc gratulujeme a budeme držet palce při recitování v Neubuzi.

       Vaše paní učitelky 

      • Přívesnický tábor pro děti z 1. stupně ZŠ

      • Vážení rodiče, milé děti,

       pro žáky 1. stupně opět připravujeme přívesnický tábor, který se uskuteční od 8. 8. do 12. 8. 2022.

       Chceš zažít i letos týden plný her, putování a objevování kouzel, krás a pokladů místního lesa? Pokud ano, vyzvedni si ve škole přihlášku, spolu s rodiči ji vyplň a odevzdej zpět paní ředitelce.

       Tábor je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost, proto je nutné doložit potřebné dokumenty, které naleznete na webových stránkách školy - https://vesela.edupage.org/a/primestsky-tabor

       V ceně tábora jsou zahrnuty veškeré náklady (dopolední a odpolední svačiny, obědy, pojištění, materiální vybavení, odměny atd.).

       Program si pro Vás i v letošním roce připravují Martina Juříková a Kristýna Červenková, které se na Vás velmi těší!

       Petra Slováčková

     • Divadlo O skřítkovi a pohodlném autíčku
      • Divadlo O skřítkovi a pohodlném autíčku

      •  

       FOTOGALERIE

       Ve středu 30. 3. 2022  nás navštívil pan Tabara se svým přichystaným divadélkem O skřítkovi a pohodlném autíčko. Pohádka děti bavila. Byla hezky proložená písničkami z pohádek, doprovozená hrou na kytaru i loutkami. Děti pěkně spolupracovaly. Už teď se těšíme na další setkání s pohádkou.

       Paní učitelky z MŠ

     • Preventivní programy
      • Preventivní programy

      • FOTOGALERIE

       V úterý 29. března na naši školu zavítala organizace Sdružení D z Olomouce. Tato organizace se zaměřuje na interaktivní prožitkové programy pro děti. Děti 1. a 2. třídy měly téma Méďové, musely se zamýšlet nad chováním neposlušné Marušky. Důležité bylo, aby všichni dokázali spolupracovat, pomáhat si se a najít řešení různých problémů v příběhu. Žáci 3. až 5. ročníku se zúčastnili lekce Kryštofe, neblbni! Tento program vznikl na motivy knihy české spisovatelky Ivy Procházkové. Pomáhá dětem konstruktivně řešit problémy a také jim ukazuje, jaké komplikace může přinést unáhlené rozhodnutí. Hlavním tématem lekce bylo přátelství a vzájemná pomoc.  Dále se program zaměřoval na posílení přátelství, rozvoj vyjadřovacích schopností a empatického vnímaní. Všichni žáci se aktivně zapojovali a byli velmi šikovní.

       Vaše paní učitelky

        

      • Den naruby

      • V pátek 1.4.2022 se na naší veselé škole uskuteční den naruby.

       Těšíme se....

        

       Vaše paní učitelky

     • Návštěva knihovny
      • Návštěva knihovny

      •  

       FOTOGALERIE

       Nový jarní týden zahájili naši žáci návštěvou knihovny. Ještě před samotnou besedou jsme si se žáky připomenuli, jak se v knihovně máme chovat. Poté už na nás čekala paní knihovnice. Dnešní beseda byla zaměřena na ilustrace a ilustrátory slavných knih. Žáci si několik obrázků prohlédli, podívali se na video a někteří si zalezli do koutku s knížkou a začetli se do ní. Na závěr návštěvy paní knihovnice pozvala malé i velké čtenáře do jarní knihovny, která bude spojena s hledáním pokladu i s tvořivými dílničkami.

       Moc děkujeme naší milé paní knihovnici! 😊

       Paní učitelky 

     • Sázení stromů
      • Sázení stromů

      •  

       FOTOGALERIE

       V sobotu 26. 3. 2022 se na Veselé uskutečnila velká společná akce – Sázení stromů. Obec ve spolupráci se školou se rozhodla vysázet krásných 17 javorů kolem místní cyklostezky. Počasí nám konečně přálo, a tak jsme se sešli v hojném počtu. Do práce se zapojili úplně všichni, od našich nejmenších, až po naše milé důchodkyně, které s mužskou dopomocí zvládly na začátku stezky vysadit majestátní lípu.

       Obrovské poděkování patří všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do přípravy a realizace této vydařené události.

       Petra Slováčková, ředitelka školy

     • Předškoláci ve škole
      • Předškoláci ve škole

      • FOTOGALERIE

       V pátek dopoledne zavítali naši předškoláci na ,,doopravdickou" vyučovací hodinu do školy. Nejprve je prvňáčci seznámili s tím, jak to u nás funguje. Příběhem o rybáři Lojzíkovi se děti přenesly do písmenkového putování. Všichni pomáhali nosit ryby s písmeny do sítě a zachránili tak rybáři jeho práci. Následně jsme si dali pohybovou hru, aby se nám lépe pracovalo. Poté se snažíme orientovat v prostoru – nahoře, dole, vpravo, vlevo a uprostřed. Předškolákům šla práce od ruky. 

       Martina Vajďáková

     • Vítáme jaro s předškoláky
      • Vítáme jaro s předškoláky

      •  

       FOTOGALERIE

       S předškoláky vítáme jaro a poznáváme probouzející se přírodu. Po cestě objevíme sasanku, petrklíč, plicník, zpívající sýkoru, poletujícího žluťáska i bažanty u myslivecké chaty. Cestou nás vedou veselé růžové fáborky, u kterých je šest zastavení s úkoly. Děti objeví i poklad s překvapením. Vesele se vracíme zpět. Je nám teplo a máme pěkné zážitky.

       Vaše paní učitelky z MŠ

     • Ekologická soutěž Poznej a chraň
      • Ekologická soutěž Poznej a chraň

      •  

       FOTOGALERIE

       Ve čtvrtek 24.3.2022 proběhla ve Zlíně ekologická soutěž s názvem Poznej a chraň, které se zúčastnilo tříčlenné družstvo složené z našich dvou šikovných čtvrťáků a také jedné třeťačky. Před soutěží jsme se pilně připravovali a sbírali informace na téma les. Naše veselé družstvo: Šíma, Ríša a Barča se na soutěži velmi snažilo a nasbíralo spoustu bodů jak z testu, tak i z poznávačky rostlin a živočichů. I když jsme nepostoupili do dalšího kola, soutěž nás moc bavila a my si z ní odnesli soustu zajímavých zkušeností a především zážitků.

       Gabriela Pátková

     • Karneval
      • Karneval

      • FOTOGALERIE

       HURÁ KARNEVAL!!! Dětského karnevalu, který se konal 20.3.2022 se zúčastnilo mnoho dětí. Byli zde k vidění masky princezen, pirátů, víl, zvířátek např. beruška, včelička, leopard, ale také další jako mořské panny, ninjové, indiánky atd. Letošní karneval opět obsahoval soutěže pro děti a nechyběla ani i již tradiční tombola. Velkým překvapením bylo vystoupení dětí tanečního kroužku, který při škole vede paní Dana Křížková. Holkám se to moc povedlo a sklidily za to velký potlesk.

       Unie rodičů

        

     • Výchovný koncert a IQ PLAY Zlín
      • Výchovný koncert a IQ PLAY Zlín

      •  

       FOTOGALERIE

       V úterý 22. března se žáci naší veselé školy zúčastnili výchovného koncertu v Kongresovém centru. Filharmonie Bohuslava Martinů zahrála dětem ty nejznámější kusy z vážné hudby. Zazněla například Figarova svatba od W. A. Mozarta, Osudová symfonie od Beethovena i Pochod Radetzského od Johanna Strausse st. Koncert nesl název „Děti dirigují“. Děti si tak v hledišti mohly vyzkoušet, jak se diriguje, jaké jsou pravidla pro dirigování a podobně. Hlavní dirigent v průběhu celého koncertu volal k sobě na pódium děti, které si dirigování vyzkoušely před samotnou filharmonií. Při poslední skladbě vyzval dirigent také některé paní učitelky, aby si dirigování před orchestrem mohly vyzkoušet. 

       Nejenom, že naši žáci navštívili koncert, ale zahráli si také spoustu her. Na Zlínském zámku totiž probíhá Festival IQ Play. Festival IQ Play je putovní hravá výstava, na které jsou k vidění, ale hlavně k vyzkoušení, různé hry, dřevěné hračky, logické hry, stavebnice a zvětšeniny známých deskových her. Festival je rozdělen do několika zón podle druhu her. Zóna logických her je plná společenských deskových her, smart her pro jednoho hráče i logických her. Stavebnicová zóna je tvořena stavebnicemi z nejrůznějších materiálů. 

       Věříme, že si dnešní den děti velmi užily a už se těšíme na další akce, které nás čekají. 😊

       Vaše paní učitelky 

     • Matematický klokan
      • Matematický klokan

      • FOTOGALERIE 

       Minulý pátek jsme se zapojili do celostátní soutěže Matematický klokan. Soutěžící se dělí podle věku do 6 kategorií. Naše děti se zúčastnily v těchto kategoriích: Cvrček (2. - 3. třída ZŠ) a Klokánek (4. - 5. třída ZŠ).  Žáci řešili úlohy zaměřené převážně na rozvoj logického myšlení. V pondělí proběhlo vyhodnocení této soutěže v naší škole. Všem řešitelům děkujeme za účast a blahopřejeme vítězům školního kola. 

       Vaše paní učitelky

     • Ponožkový den
      • Ponožkový den

      • FOTOGALERIE 

       Na den 21. března každoročně připadá Světový den Downova syndromu. Toto datum není vybráno náhodně. Downův syndrom se totiž vyznačuje jedním přebývajícím chromozomem 21. Tento den má i svůj specifický symbol – barevný pár ponožek. Právě ponožky otočené patami k sobě symbolizují příčinu tohoto celoživotního onemocnění – poruchu chromozomu ve tvaru písmene X.    I my se k tomuto dni připojili. Každý z nás přišel do školy v různobarevných ponožkách a barevné ponožky jsme také kreslili. Ukázali jsme tím, že i různí lidé (ponožky) mohou vedle sebe, ve společnosti spokojeně žít.

       Vaše paní učitelky

     • Návštěva dětí z MŠ v knihovně
      • Návštěva dětí z MŠ v knihovně

      •  

       FOTOGALERIE 

        

       V pondělí dne 14.3.2022 jsme spolu s dětmi navštívili místní knihovnu. Paní knihovnice nás mile přivítala a připravila pro děti pěkné i poučné povídání o knihách a také pohádku O lvíčkovi. Děti si knížky mohly i prohlížet. Celý týden pak následoval v tomto duchu. Děti si nosily své oblíbené knihy do MŠ. Z knížek jsme postupně tvořili vlastní knihovničku. Děti modelovaly z plastelíny, stavěly z kostek, hrály si na ilustrátory vlastních pohádek, příběhů – tvořily leporela z papíru. Pohádky jsme pak vyprávěli u obrázků dětí. Na závěr týdne se nám podařilo nacvičit i zahrát pohádku - Budka. Týden byl pestrý, dětem se velmi líbil.

       Paní učitelky z MŠ

      • Zápis do 1. třídy

      • Vážení rodiče, milí předškoláci,

       srdečně Vás zveme na zápis do 1. třídy, který proběhne ve čtvrtek 21. 4. 2022 od 14:30 do 16:00 hod. Za příznivého počasí proběhne motivační část zápisu formou malé procházky po stanovištích v okolí naší školy. Více informací se dozvíte na webových stránkách - https://vesela.edupage.org/a/zapis-do-1-rocniku

       Velmi se těšíme na naše budoucí prvňáčky!

       Paní učitelky, zaměstnanci a všechny děti z naší veselé školy

        

      • Dětský karneval

      • Milé děti, tak jste se konečně dočkaly! Po dvouleté přestávce pro Vás Unie rodičů opět pořádá dětský karneval.

       Všichni jste srdečně zváni!

       Unie rodičů

        

     • Tradice masopustu v MŠ
      • Tradice masopustu v MŠ

      •  

       FOTOGALERIE

       První březnový týden jsme se s dětmi v MŠ zaměřili na téma masopustu. Vyrobili jsme jitrnice z plastelíny, koláčky z papíru a také papírové koblížky. Zkusili jsme si nakreslit tuší pohádkové a jiné postavy a ve čtvrtek jsme vše završili tradičním karnevalem, kde děti představily své krásné masky, společně si zatančily a splnily různé úkoly, které si pro ně paní učitelky připravily.

       Paní učitelky z MŠ Veselá