• Dětský klub II.

    • Příjemce: Komunitní škola Kašava, z.s.

     Partner: Základní škola a Mateřská škola Kašava, Základní škola a Mateřská škola Veselá

     Název programu: Operační program Zaměstnanost

     Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016353

     Období realizace: 1. 12. 2020 - 30. 11. 2022

     Cíl projektu:

     Pomoc rodičům dětí 1. stupně ZŠ v obci Kašava, Veselá a jejich okolí ke sladění pracovního rytmu s péčí o děti, ulehčit jim starost o péči dětí v době mimo školní vyučování, zlepšit jejich postavení na trhu práce, které je navíc ztíženo charakterem venkovského regionu s komplikovanou dopravní obslužností.