• Učitelky ZŠ

  • Mgr. Martina Vajďáková

   třídní učitelka 1. a 2. ročníku

   telefon: +420 778 541 822

   e-mail: vajdakova.martina@zsamsvesela.cz

    
   Mgr. Petra Slováčková

   třídní učitelka 3. a 4. ročníku

   telefon: +420 778 541 821

   e-mail: reditelka@zsamsvesela.cz

    

   Bc. Kristýna Goišová

   učitelka českého jazyka, hudební výchovy, prvouky, vlastivědy a přírodovědy

   e-mail: goisova.kristyna@zsamsvesela.cz

    

   Mgr. Gabriela Pátková

   učitelka anglického jazyka a výtvarné výchovy

   telefon: +420 778 541 823

   e-mail: patkova.gabriela@zsamsvesela.cz

    

   Bc. Adéla Feitová

   učitelka náboženství