• Přestup žáka na naši školu

    • Vzhledem k nenaplněné kapacitě naší školy lze přestoupit do kteréhokoliv ročníku 1. stupně ZŠ.

     Noví spolužáci jsou srdečně vítáni! Bližší informace Vám sdělí ředitelka školy, která Vám školu ráda představí, provede Vás a po domluvě je možné nahlédnout i do výuky našich dětí.

     V případě zájmu o přestup do naší školy je nutné podat písemnou žádost zákonného zástupce. 

     Přestup žáka základní školy do jiné základní školy probíhá v souladu s § 49 školského zákona (Zákon č. 561/2004 Sb.)

     O přestupu žáka základní školy rozhoduje na základě žádosti zákonného zástupce žáka ředitel školy, do které se žák hlásí. Pokud ředitel školy rozhodne, že žádosti o přestup vyhoví, informuje o této skutečnosti bez zbytečného odkladu ředitele školy, z níž žák přestupuje. Ředitel školy, z níž žák přestupuje, zašle do pěti pracovních dnů poté, co se dozvěděl o přijetí žáka na jinou školu, řediteli této školy kopii dokumentace žáka ze školní matriky.

     Potřebné dokumenty k přestupu žáka

     Žádost o přestup žáka do naší školy

     Zápisní list pro nové žáky

     Těšíme se na nové kamarády!