• Novinky

     • Učíme se venku
      • Učíme se venku

      • V posledních dnech využíváme hezkého počasí a učíme se venku. Čerstvý vzduch a pohyb nám velmi svědčí. Třeťáci a čtvrťáci si procvičovali a modelovali základní geometrické pojmy – přímka, bod, úsečka, různoběžka, rovnoběžka a kolmice. Vysvětlovali si rozdíl mezi rovinným útvarem a tělesem. V češtině jsme si zahráli běhací hru, při které jsme si procvičili vyjmenovaná slova a koncovky podstatných jmen. Nejvíce se nám líbilo, když nám paní učitelka četla příběh o vesmírném chlapečkovi Sirínkovi a my jsme malovali ilustraci do knihy. Poté jsme tvořili z přírodních materiálů Sirínkovu planetu a věci na ní. Při této činnosti se učíme spolupráci, rozvíjíme fantazii a také technické dovednosti.

       Všechny třídy se učí o rostlinkách a živočiších v našem okolí. Dnes jsme zblízka viděli zajíce a překrásnou ještěrku. Těšíme se na další dny strávené učením venku.

       ​​​​​​​Vaše paní učitelky

     • Distanční vzdělávání v MŠ
      • Distanční vzdělávání v MŠ

      • Vážení rodiče a milé děti,
       tento týden máme téma TĚŠÍME SE DO ŠKOLY.
       Blíží se zápis do základní školy. Seznamte se s tím, co má umět předškolák. Nabízíme touto cestou inspiraci na dobrovolnou práci s dětmi, domácí tvoření, pracovní listy, básničku a písničku k tématu.

       Těšíme se do školy

       Zdraví Vás paní učitelky Lenka a Věrka

      • Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

      • Vážení rodiče,

       od 6. 4. - 30. 4. 2021 bude probíhat formální část zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021/2022. Žádosti o přijetí na naši školu lze doručit několika způsoby.

       Více informací se dozvíte níže v novinkách nebo v sekci - Základní škola - Zápis do 1. ročníku.

       Petra Slováčková, ředitelka školy

      • Veselá uklízí zvesela!

      • Vážení rodiče, milé děti, veselští občané,

       mám pro Vás největší jarní výzvu - Veselá uklízí zvesela! Byla bych velmi ráda, kdyby se nás do uklízecí akce zapojilo co nejvíce. Bohužel letos není možné uspořádat hromadnou společnou akci, proto letošní jarní úklid proběhne formou individuálních procházek. Prosím, vezměte své děti do přírody a blízkého okolí a ukažte jim, že je velmi důležité starat se o životní prostředí a o místo, kde žijí. Více informací naleznete na plakátu. Prosím o dodržování hygienických opatření, nezapomeňte pracovní rukavice, které také naleznete u školy a obecního úřadu. Děkuji Vám za spolupráci a budu se těšit na fota z vašich úklidů. Můžete mi je posílat na e-mailovou adresu reditelka@zsamsvesela.cz nebo na školní facebook. Přeji Vám krásné rodinné procházky s důležitým cílem - pomoci přírodě!

       Petra Slováčková, ředitelka školy

     • Distanční vzdělávání v MŠ
      • Distanční vzdělávání v MŠ

      • Vážení rodiče, milé děti,

       týden nám uběhl jako voda a jsme zase blíž k pěkným svátkům jara, Velikonocím. Je to téma vskutku velké, nápadů jak se zabavit je mnoho. Opět nabízíme náměty, témata formou hry. Pevně věříme, že v období Velikonoc bude panovat pěkné počasí, abychom čas s dětmi mohli trávit nejlépe na čerstvém vzduchu, v přírodě.

       Velikonoce.pdf

       Přejeme vám krásné svátky jara a pevně věříme, že se znovu brzy uvidíme ve školce. Kdo by se moc nudil, může si přijít opět vyzvednout další pracovní listy do bedýnky před školou. Děkujeme za velmi inspirativní zpětnou vazbu! Ze všech krásných výtvorů, bude vyrobena nástěnka na přivítanou.

       Vaše paní učitelka Věrka a Lenka

     • Distanční vzdělávání v MŠ
      • Distanční vzdělávání v MŠ

      • Vážení rodiče, milé děti,

       máme zde další týden a naše školka je stále zavřená. POSÍLÁME VELKOU POCHVALU TĚM, KDO VYPRACOVALI A DONESLI PRACOVNÍ LISTY!!!!!!!

       Pokračujeme v distanční výuce. Je březen, měsíc knihy, nabízíme vám několik námětů k vyplnění volného času. Další pracovní listy najdete opět v krabici u vchodu do školy.

       Kniha je můj kamarád

       Přejeme Vám pohodové dny a těšíme se na Vás.

       Vaše paní učitelky Lenka a Věrka

     • Krizová pomoc DC Zlín
      • Krizová pomoc DC Zlín

      • Dětské Centrum Zlín, p.o. v rámci svých služeb nabízí profesionální odbornou pomoc v krizových situacích.

       Pracujeme nejčastěji s tématy: osamělost, úzkost, deprese, šikana, sebepoškozování, rodinné spory a další. V poslední době evidujeme u žáků a studentů škol zvýšený výskyt případů spojených s pandemií, jako jsou izolace, úzkost a sebevražedné myšlenky.

       Pracujeme v rámci celého Zlínského kraje. Služba je zdarma. Rádi bychom dali o naší službě vědět i vašim žákům a jejich rodinám.


       ​​​​​​​

     • Distanční vzdělávání v MŠ
      • Distanční vzdělávání v MŠ

      • Vážení rodiče,

       jak jistě víte, na děti s povinným předškolním vzděláváním se vztahuje povinnost distančního vzdělávání. Děti budou dostávat informace, pracovní listy, náměty činností a aktivit.  Prosíme, abyste práci s dětmi zdokumentovali. Můžete pořídit fotografie a založit výrobky či pracovní listy dětí, aby se po návratu do mateřské školy mohly svými výtvory a dovednostmi pochlubit. Snad nám všem toto nepříjemné období rychle uplyne a pro Vás následující materiály nebudou představovat jen nucenou povinnost, ale také možnost, jak s dětmi strávit společný čas.

       Při vycházce si můžete vyzvednout složku s dalšími pracovními listy v bedýnce u vchodu do školy. Vyplněné pracovní listy přineste zpět do 15.3.2021. Od úterý 16.3. budou na Vás čekat další. Na úkoly a pracovní listy se po návratu do MŠ společně podíváme.

       Těšíme se na jaro

       Zdraví Vás a pevné zdraví přejí

       paní učitelky Lenka a Věrka

     • Klokanovy kapsy
      • Klokanovy kapsy

      • V předchozím měsíci jsme během naší výuky ve školce i škole pracovali se speciálními didaktickými pomůckami. Klokanovy kapsy nám byly zapůjčeny z MAS Vizovicko a Slušovicko. Tyto dřevěné pomůcky slouží především k diagnostice dítěte v oblasti rozumové, matematické a prostorové. Děkujeme za zapůjčení.

       Vaše paní učitelky

     • Masopustní úterý
      • Masopustní úterý

      • Dnes se ve Veselé škole radovalo a veselilo. Děti si připravily masky a v jednotlivých třídách se slavil Masopust. Povídali jsme si o tomto období, pouštěli pohádku, pracovali s textem a plnili kvíz. Během on-line hovorů jsme se velmi pobavili, paní učitelka si vymyslela příběh s otevřeným koncem, který žáci dle své fantazie dokončili. Poté každý představil svou masku a vymyslel o ní kratičký příběh. Dnešní den se opravdu vydařil! 😊

       Vaše paní učitelky

      • Jak se nezbláznit v době covidové

      • Rodiče, potřebujete pomoci, poradit nebo jen načerpat nové impulzy pro práci s dětmi v době covidové? Zveme Vás na webinář s Mgr. Marikou Kropíkovou, která má s prací s dětmi dlouholeté zkušenosti.

       Na webináři "Jak se nezblánit v době covidové"  lektorka poskytne rodičům informace jak zvládat distanční výuku, vlastní práci a starost o běžných chod domácnosti. Společně s rodiči probere důležitost role rodiče jako “náhradního” učitele” při rozvoji a vzdělávání dítěte. Lektorka se bude také věnovat obtížím, které mohly díky uzavření škol a omezení režimu u dětí nastat.

       V průběhu celého webináře budou mít jeho účastníci možnost klást své dotazy.
       Webinář se bude vysílat ve čtvrtek 18. 2. 2021 od 16 hodin.

       Webinář je pro rodiče zdarma, je nutné se však přihlásit na email: renata.stachova@masvas.cz. Den před konáním webináře bude přihlášeným účastníkům odeslán odkaz pro přihlášení.

       Více informací o webináři naleznete v pozvánce.

     • Předškoláci v "opravdové" škole
      • Předškoláci v "opravdové" škole

      • V pátek dopoledne zavítali naši předškoláci na vyučovací hodinu do školy. Nejprve se děti seznámily s paní učitelkou a  pak se pustily do práce. Příběh o rybáři vtáhl děti do písmenkového putování. Všichni pomáhali nosit ryby do sítě a zachránili tak rybáři jeho práci. Následně jsme si dali pohybovou hru, aby se nám pák lépe pracovalo. Poté se snažíme orientovat v prostoru – nahoře, dole, vpravo, vlevo a uprostřed. Nakonec si zopakujeme barvičky a zhodnotíme společnou práci v kruhu na koberci. Předškolákům šla práce od ruky. 

       Martina Vajďáková

        

     • Pololetní vysvědčení
      • Pololetní vysvědčení

      • FOTOGALERIE

       Dopoledne děti zvládly sebehodnocení své práce za celé pololetí, následovaly hry na utužení kolektivu a na rozvoj kamarádství. A potom? Konečně VYSVĚDČENÍ - pro prvňáčky úplně první.

       Vaše paní učitelky

     • Konzultace ve třech
      • Konzultace ve třech

      • FOTOGALERIE

       Děkujeme všem dětem a rodičům za účast! Velmi rády jsme se s Vámi se všemi osobně potkaly a zhodnotily náš první společný půlrok. Děti byly velmi šikovné, skvěle zvládly první sebehodnocení. Naši třeťáci a čtvrťáci vytvořili překrásné plakáty, kde zhodnotili svoje vzdělávání a chování během prvního pololetí. 

       Vaše paní učitelky

     • Barevný týden
      • Barevný týden

      • FOTOGALERIE

       Minulý týden se celá naše škola převlékla do barev. Zapojili se naši nejmenší, prvňáčci a druháčci, děti na on-line výuce i všichni zaměstnanci školy. Každý den se nesl v duchu jiné barvy. Povídali jsme si o tom, jak na nás  barvy působí, kde je nalezneme v přírodě a zda je máme rádi. V tomto týdnu jsme zažili spoustu legrace, a také pro děti v distanční výuce to bylo zpestření. Děkujeme všem, kteří se zapojili – rodičům, dětem, paní kuchařce Míši a Janě, paní školnici Daně a paní vychovatelce Květě za skvělé kostýmy. 

       Vaše paní učitelky