• Způsoby platby stravného

    • Stravné se platí na účet školy do 10. dne následujícího měsíce dle počtu skutečně odebraných jídel.

     Záloha na stravné:

     Výše zálohy pro nově nastupující děti a žáky se z důvodu změny ceny stravného zvyšuje na 1000 Kč. Tuto částku zašlete na účet školy při nástupu nového dítěte do školy. Po ukončení docházky bude záloha vrácena.


     Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

     Číslo účtu: 1410650369/0800

     Poznámka pro příjemce: jméno a příjmení dítěte – stravné