• Zápis do 1. ročníku

    • Důležité informace k zápisu

    • Vzhledem k současné pandemické situaci a dle Metodického doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro organizaci zápisů do základních škol pro školní rok 2021/2022 bude zápis na naši školu probíhat distanční formou bez osobní přítomnosti dětí a rodičů ve škole.

     V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok provázejí, bude nutno organizaci zápisu přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých.

     Termín zápisu

     Zápis k povinné školní docházce na naší škole proběhne od 6. 4. 2021 do 30. 4. 2021.

     Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanovila ředitelka školy, a to v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona a dle Metodického doporučení MŠMT ze dne 5. 3. 2021.

     Formální část zápisu

     Proběhne distančním způsobem. Ve výše uvedeném období je nutné doručit tyto dokumenty ředitelce školy:

     Dokumenty mohou zákonní zástupci doručit těmito způsoby:

     • Do datové schránky školy (ID schránky - wruvx8d)
     • E-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
     • Poštou na adresu - Základní škola a Mateřská škola Veselá, okres Zlín, příspěvková organizace, Veselá 44, 763 15 Slušovice
     • Osobním podáním do poštovní schránky školy, která se nachází u vstupních dveří do budovy
     • Osobním předáním ředitelce školy (po telefonickém dohodnutí osobní schůzky - 778 541 821)

     Motivační část zápisu

     Cílem této části zápisu je motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako bezpečné a příjemné prostředí, kterého se není třeba obávat. Díky pravidelné výuce a přípravě na vstup do školy, která již od počátku tohoto školního roku v naší školce probíhá, předškoláci dobře znají prostředí i paní učitelky, se kterými se budou v 1. ročníku setkávat.

     Vzhledem k současné pandemické situaci letos nebude moci proběhnout motivační část zápisu ve škole. Velmi nás mrzí, že pravděpodobně přijdeme o osobní setkání s dětmi. Přejeme si, aby děti nepřišly o tak důležitý okamžik ve svém životě, proto pro ně připravujeme náhradní neobvyklou variantu zápisu. Více o této dobrovolné části zápisu budete včas informováni.

    • Obecné informace k zápisu

    • V případě dostatečného počtu přihlášených dětí bychom ve školním roce 2021/2022 chtěli otevřít samostatnou třídu pro 1. ročník. Pro nadcházející školní rok přijmeme maximálně 15 dětí. 

     Kritéria přijímání žáků do 1. ročníku

     Žáci budou přijímáni do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2021/2022 podle těchto kritérií:

     1. Přednostně budou přijaty děti s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu.
     2. Přijaty budou děti, kterým bylo vydáno pro školní rok 2020/2021 rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky.
     3. Přijati budou všichni zájemci z jiných spádových obvodů.
      

     Odklad povinné školní docházky

     Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok.

     V případě, že se zákonní zástupci rozhodli o odklad povinné školní docházky, je nutné vyplnit žádost a doručit ji vedení školy jedním z výše uvedených způsobů.

      

     Spolu s žádostí je nutné doložit:

     • Doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra).
     • Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

      

     Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

     Přikládáme doporučující materiál MŠMT, který je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy.

      

     Oznámení o přijetí

     Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání bude oznámeno vyvěšením na budově školy a na webových stránkách školy. Uchazeči, kteří budou přijati, budou uvedeni v seznamu pod jejich přiděleným registračním číslem zároveň s výsledkem řízení u každého z nich. 
      
      
  • Velmi se těšíme na nové šikovné prvňáčky!

    zatím žádné údaje