• Zápis do 1. ročníku

    • Termín zápisu

     Zápis k povinné školní docházce na naší škole proběhne ve čtvrtek 21. 4. 2022 od 14:30 do 16:00.

     Formální část zápisu

     Povinné dokumenty, které je potřeba během zápisu odevzdat:

     Doporučujeme si formuláře vytisknout nebo vyzvednout v mateřské školce a předvyplnit doma.

     Motivační část zápisu

     Cílem této části zápisu je motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako bezpečné a příjemné prostředí, kterého se není třeba obávat. Díky pravidelné výuce a přípravě na vstup do školy, která již od počátku tohoto školního roku v naší školce probíhá, předškoláci dobře znají prostředí, ve kterém se budou v nadcházejícím školním roce vzdělávat. Seznamování s budoucí třídní paní učitelkou proběhne v nadcházejících měsících během několika návštěv 1. třídy.

     Za příznivého počasí proběhne motivační část zápisu venku v okolí školy. Naši předškoláci podniknou spolu se svými rodiči krátkou procházku po stanovištích, kde na ně budou čekat pohádkové postavy, které pro děti budou mít připravené různé aktivity. Cílem každého dítěte bude splnit všechny zapeklité úkoly a dostat se k veselé perníkové chaloupce, kde bude čekat velké překvapení.

     Všechny paní učitelky, zaměstnanci školy a především žáci veselé školičky se velmi těší na zápis našich předškoláků!

    • Kritéria přijímání žáků do 1. ročníku

     Žáci budou přijímáni do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2022/2023 podle těchto kritérií:

     1. Přednostně budou přijaty děti s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu.
     2. Přijaty budou děti, kterým bylo vydáno pro školní rok 2021/2022 rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky.
     3. Přijati budou všichni zájemci z jiných spádových obvodů.

      

     Odklad povinné školní docházky

     Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok.

     V případě, že se zákonní zástupci rozhodli o odklad povinné školní docházky, je nutné vyplnit žádost a během zápisu ji předat vedení školy.

      

     Spolu s žádostí je nutné doložit:

     • Doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra).
     • Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

      

     Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

     Přikládáme doporučující materiál MŠMT, který je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy.

      

     Oznámení o přijetí

     Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání bude oznámeno vyvěšením na budově školy a na webových stránkách školy. Uchazeči, kteří budou přijati, budou uvedeni v seznamu pod jejich přiděleným registračním číslem zároveň s výsledkem řízení u každého z nich. 
      
      
  • Velmi se těšíme na nové šikovné prvňáčky!

    zatím žádné údaje