• Novinky

      • Sázení stromů - pozor změna termínu!

      • Milí rodiče,

       naše škola, společně s obcí, se rozhodla uspořádat akci Sázení stromů. Tato událost se vztahuje ke každoročnímu dni stromů, který probíhá 20. října. Na podzim se to nepodařilo, ale to ničemu nevadí.  

       Je v plánu vysázet celkem 17 stromů kolem veselské cyklostezky. Budeme k tomu ovšem potřebovat vaši pomoc! Obzvláště užitečná bude „chlapská síla“.

       Byly bychom velmi rády, kdybyste spolu s dětmi dorazili a pomohli. Celá akce proběhne 26. března od 9:00. Prosíme o zpětnou vazbu, s kým můžeme počítat. Lopatu a rýč s sebou! 😊

       Děkujeme a budeme se těšit na společné setkání pro dobrou věc.

       Vaše paní učitelky

     • Poznáváme nerosty
      • Poznáváme nerosty

      • S žáky 3., 4. a 5. ročníku jsme se v přírodovědě a prvouce věnovali horninám a nerostům. Ukazovali jsme si různé druhy hornin, porovnávali je a zkoumali. Žáci také tvořili referáty o minerálech. Vyhledávali potřebné informace na internetu, hledali vhodné obrázky a na závěr svůj referát také před třídou přednesli. 

       Miluju kamínky a jsem moc ráda, že se můžeme o horninách a nerostech učit. V hodinách jsme se učili také kvízem, který připravila paní učitelka.    (Ella Květoňová)

       Poznávali jsme horniny a nerosty. Každý jsme do školy přinesli nějaký nerost, o kterém jsme psali referát. Potom jsme si ty referáty vzájemně četli.      (Markéta Čočková)

       V přírodovědě jsem se naučil jména různých nerostů. Napsal jsem referát o křemeni. Zaměřil jsem se na to, jak křemen vypadá. K referátu jsem taky nalepil fotky. Moc mě to baví.   (Jakub Štěpán)

       Dneska jsme v hodině měli kvíz o horninách a nerostech. Bylo to velmi zábavné. Taky jsme četli naše referáty, bylo tam hodně zajímavostí. Všichni byli velmi šikovní.  (Ella Čuříková)

       Dělali jsme kvízy a psali referáty o horninách. Také jsme si povídali o přeměněných, vyvřelých a usazených horninách. Moc mě to bavilo.          (Matouš Štěpán)

     • Plavecký výcvik
      • Plavecký výcvik

      • Žáci naší veselé školy absolvovali plavecký výcvik, který trval od konce listopadu až do začátku února. Na všechny děti čekalo celkem 10 plaveckých lekcí. Během kurzu se všichni učili nové plavecké techniky, zdokonalovali se v tom, co už umí, a také si povídali o bezpečnosti u vody.  Žáci se naučili plavat kraul, prsa i znak. Všichni se postupně zlepšovali a byli velmi šikovní.  Proto na závěr výcviku obdrželi „mokré vysvědčení“, které všem udělalo velikou radost.

        

       Vaše paní učitelky

     • A teď učíme my!
      • A teď učíme my!

      • Poslední lednový den jsme si my, žáci 3., 4. a 5 ročníku, připravili program pro děti 1. a 2. ročníku. Celý den jsme nazvali A teď učíme my! Měli jsme různé funkce: učitelé, fotograf, moderátoři a reportéři. Na děti čekalo celkem 5 stanovišť. První stanoviště se věnovalo logickému myšlení. V týmu logiky jsme učili, jak si snadno zapamatovat předměty. Jednu minutu se spolužáci dívali na předměty, potom jsme je schovali a oni měli napsat, co všechno si zapamatovali. Také jsme s některými hráli hru Logik. Na tomto stanovišti učili: Adrian Juřík, Markéta Čočková a Dominik Gregořík. U Gabriely Gerychové, Jakuba Štěpána a Richarda Křížky měly děti tělocvik. Skákaly přes švihadlo, cvičily a trefovaly se míčky do košů. Moc je to bavilo. Ella Čuříková a Lukáš Kučera měli pro děti připravené pracovní činnosti. Vyráběli se tam antistresové míčky. Děti byly velmi šikovné a tvoření je bavilo. Učitelé Šimon Vrla, Gabriela Urbanová a Matyáš Chalupník učili matematiku. Věnovali se porovnávání čísel, příkladům, seřazování čísel a spoustu dalších her.

       Marek Burian a Barbora Nagyová učili anglický jazyk. Na tomto stanovišti čekal děti anglický poslech, bingo mnoho dalších skvělých her. Hlavním fotografem celého dne byl Matouš Štěpán.

       Učení jsme si všichni užili, ale zjistili jsme, že to učitelé mají občas velmi náročné.

        

       Žáci 3., 4. a 5. ročníku

     • První pololetí uteklo jako voda
      • První pololetí uteklo jako voda

      • FOTOGALERIE 

       Tak a je to tady. Pololetí uteklo jako voda a my dnes mohly dětem předat jejich pololetní vysvědčení. Během uplynulého půl roku se všem žákům velmi dařilo a všichni si zaslouží velkou pochvalu. Doufáme, že i nadcházející pololetí bude úspěšné a naučíme se spoustu nových věcí a dovedností.

       Vaše paní učitelky

     • Tři králové ve Veselé škole
      • Tři králové ve Veselé škole

      • FOTOGALERIE

       První lednový týden jsme si spolu s dětmi povídali o tradicích, které jsou spojeny se Třemi králi i o tom, kdo to vůbec byli Tři králové. V pracovních činnostech jsme si vyráběli tříkrálové koruny a malovali jsme kometu, která přivedla krále do Betléma. Hudební výchovou se nesla melodie známé koledy My tři králové jdeme k vám. Máme velkou radost, že některé děti z naší veselé školičky se zúčastnily celostátní Tříkralové sbírky 2022, která na Veselé proběhla v sobotu 8. ledna.

       Veselé paní učitelky

     • Vánoční radost
      • Vánoční radost

      • FOTOGALERIE

       Poslední dny před Vánocemi se v naší škole a školce nesly v duchu radosti. Děti už se nemohly dočkat, až přijde Ježíšek. Navštívil školkáčky, školáky, žáky v družině i Dětském klubu. Paní vychovatelka připravila s dětmi hraný Vánoční příběh. Atmosféra byla opravdu krásná.

       Vaše paní učitelky a děti z naší školky a školy

      • Veselé Vánoce

      • Přejeme Vám veselé Vánoce naplněné láskou, rodinnou pohodou a vnitřním klidem. Velmi Vám děkujeme za spolupráci a pomoc v letošním roce a budeme se těšit na společná setkání v roce nadcházejícím. Věříme, že s úsměvem na tváři a s láskou v srdci lze překonat všechny těžké chvíle dnešní doby!

       Vaše paní učitelky, zaměstnanci a všechny děti ZŠ a MŠ Veselá

     • Divadelní představení Dva sněhuláci
      • Divadelní představení Dva sněhuláci

      • FOTOGALERIE

       Ve čtvrtek 16.12. 2021 se v naší veselé škole uskutečnilo divadelní představení s názvem Dva sněhuláci. Hlavními aktérkami divadla byly dvě sympatické a usměvavé herečky, které si pro děti naší mateřské i základní školy připravily zábavné divadelní představení o dvou sněhulácích a dalších bytostech jako byl např. medvídek, čert, víly a jiná strašidla. Během představení děti tančily, zpívaly, zapojovaly se do děje, a především se po celou dobu představení smály. Toto zimní divadelní představení děti velmi bavilo a odnesly si z něj hezké zážitky. 

       Vaše paní učitelky

     • Dárečky pro zvířátka a koledování
      • Dárečky pro zvířátka a koledování

      • FOTOGALERIE

       V úterý 21. 12. 2021 jsme podnikli rovnou dvě akce. Nejprve společně vyrážíme do místního lesa, kde zvířátkům dáváme různé dobroty - vánoční dárečky (jablka, mrkve, kaštany, aj.). Poté jdeme koledovat po obci. Zastavujeme se u pana starosty, bývalé paní ředitelky a dalších přátel školy. Zazpívali jsme jim koledy, popřáli krásné vánoční svátky a předali pytlíček s výrobky, na kterých se podílely děti z naší školy. Byl to hezký den.

       Vaše paní učitelky

        

        

        

     • Vánoční tvoření
      • Vánoční tvoření

      • FOTOGALERIE

       V pondělí 20. 12. 2021 proběhlo v naší veselé školičce vánoční tvoření. Děti byly rozděleny do skupin a chodily mezi třídami. Žáci si tak vyrobili svůj vánoční výrobek, který si poté odnesli domů. Nejvíce je bavila technika pískování. Kromě ,,pískovaného" obrázku si děti odnesly domů také vánoční svícen z papíru a stromeček z větviček. 

       Vaše paní učitelky

     • Přerušení provozu MŠ - od 23. 12. 2021 do 2. 1. 2022
      • Přerušení provozu MŠ - od 23. 12. 2021 do 2. 1. 2022

      • V souladu s ustanovením, §3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a po projednání se zřizovatelem rozhodla ředitelka o přerušení provozu mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Veselá, okres Zlín, příspěvková organizace.

       Provoz bude přerušen od 23. 12. 2021 do 2. 1. 2022 z organizačních důvodů.

       Provoz bude opět zahájen v pondělí 3. 1. 2022.

       2021-12-13- Přerušení provozu MŠ

       Petra Slováčková, ředitelka školy

     • Malá digitální univerzita
      • Malá digitální univerzita

      • FOTOGALERIE 

       V naší veselé školičce se snažíme u dětí rozvíjet digitální a informační technologie. Ve čtvrtek 9. 12. nás navštívila paní z Malé digitální univerzity. Naše starší děti absolvovaly lekci Co je to internet a naši nejmenší se již stávají IT experty. Děkujeme MAS Vizovicko a Slušovicko za zajištění programu.

       Vaše paní učitelky

     • Vánoční knihovna
      • Vánoční knihovna

      • FOTOGALERIE 

       Ve středu 8. prosince všechny třídy naší veselé školy navštívily místní knihovnu, kde nás přivítala usměvavá paní knihovnice. Pro děti měla připravené povídání o vánočních tradicích a o Ježíškovi. Dětem také povyprávěla o tom, jak Vánoce probíhají ve světě a především, kdo ve světě naděluje dárky. Dozvěděli jsme se o Santa Clausovi, Dědu Mrázovi, ale také o vánoční koze ve Švédsku nebo čarodějnici Befaně v Itálii. S knihovnou se pojí knihy, žáci tak společně jednu malou knihu s vánoční tematikou vybrali a všichni dohromady jsme si ji přečetli. Moc děkujeme za vánočně prožité dopoledne.

       Vaše paní učitelky a paní knihovnice

        

        

     • Učíme se 3D tisk
      • Učíme se 3D tisk

      • FOTOGALERIE

       V loňském školním roce se naše paní učitelky zapojily do projektu Vezeme praxi do škol, která má za cíl ve školách rozvíjet technické a digitální vzdělávání. V rámci projektu se nám podařilo získat 3D tiskárnu, kterou nám věnovala firma Průša.

       Na začátku prosince jsme se zúčastnily školení, které nám zajistil pan Tomáš Nagy, kterému tímto velmi děkujeme za jeho čas, trpělivost a ochotu. Naučily jsme se tiskárnu ovládat, zadávat tisky a podobně. Velmi se nám daří, už zvesela tiskneme! Tiskárnu jsme ukázaly i našim žákům, kteří se na práci s ní velice těší. Všechny děti tato netradiční tiskárna opravdu zaujala, věříme, že ji hojně využijeme při tisknutí různých předmětů a také k tisku výukových pomůcek.

       Vaše paní učitelky

     • Přišel k nám Mikuláš
      • Přišel k nám Mikuláš

      • FOTOGALERIE 

       V pondělí nás navštívil Mikuláš se svojí družinou! Poté jsme za zpěvu koled společně s panem starostou rozsvítili vánoční stromeček před školou. Mnohokrát děkujeme Unii rodičů za spolupráci a za pomoc při mikulášské nadílce.

       Vaše paní učitelky a Unie rodičů

     • Podzimní uspávání broučků s lampionovým průvodem
      • Podzimní uspávání broučků s lampionovým průvodem

      • FOTOGALERIE

       Ve čtvrtek 11.11.2021 se na naší veselé škole uskutečnilo podzimní uspávání broučků s lampionovým průvodem. Akce se zúčastnili děti a žáci ze ZŠ a MŠ Veselá, paní učitelky a zaměstnankyně školy a školky, rodiče a další příbuzní. Do akce byl zapojen také pan starosta a místostarosta obce Veselá. Akce začala u školy a dále se pokračovalo do lesa, kde děti z přírodnin vyrobily postýlky pro broučky. Broučky pak uložily k zimnímu spánku a zazpívaly jim ukolébavku. Poté jsme se všichni společně vydali k točně, kde začínal lampionový průvod. Počkali jsme, až se zhasnou světla po celé obci, zapálili lampiony a všichni společně vyrazili na průvod obcí. Během lampionového průvodu nás doprovázely známé dětské písničky. Celou obec jsme krásně osvítili pomocí světýlek zářících z lampionů. Završení akce probíhalo na školní zahradě, kde bylo pro všechny připraveno pohoštění od dětí. Nechyběl ani horký čaj a punč na zahřátí. Nejen rodiče, ale i ostatní zúčastnění se kochali výrobky dětí a pořizovali fotografie. Myslíme si, že se akce velmi vydařila a vyvolala úsměv nejen u dětí.

        

     • Připravujeme se na USPÁVÁNÍ BROUČKŮ
      • Připravujeme se na USPÁVÁNÍ BROUČKŮ

      • FOTOGALERIE

       Ve čtvrtek 11.11.2021 se na naší veselé škole uskutečnilo Podzimní uspávání broučků s lampionovým průvodem. Této akci předcházel dopolední program, kdy jsme společně s dětmi pekli a připravovali různé pochutiny na večerní pohoštění. Nechyběly zde slané tyčinky z listového těsta, jablíčka v županu, podzimní muffiny, mrkvové šátečky, Bebe řez a další. Před akcí probíhaly velké přípravy, které zahrnovaly podzimní tvoření dětí v rámci výtvarné výchovy, pracovních činností, družinky i odpoledního klubu. Děti vyrobily podzimní svícny a panáčky ze zavařovaček, ježečky z papíru i šišek, domečky z přírodnin pro broučky, šaty z listí a další krásné výrobky, které nám ozdobily školní zahradu. Příprava a převážně pak pečení děti velmi bavilo. Děti se nemohly dočkat, až vše ochutnají a své výrobky ukážou rodičům a příbuzným.

       Vaše paní učitelky Martina, Kristýna, Petra, Gabriela a pečovatelka Karolína

        

     • Seznamujeme se s tradicemi a okolím
      • Seznamujeme se s tradicemi a okolím

      • FOTOGALERIE

       Ve středu 3. listopadu jsme si u nás ve škole připomněli památku všech zemřelých. S dětmi jsme si společně povídaly o Dušičkách, vyplňovali jsme pracovní listy a tvořili. V předmětu čtení jsme podívali na pohádku Chaloupka na vršku, děti tak mohly vidět, jak se dušičky slavily dříve. V rámci povídání o tématu Místo, kde žijeme jsme se vydali k místní kapličce. Někteří z žáků byli v této kapličce úplně poprvé. Vše jsme si prohlédli, poslechli pár historických informací, které se kapličky týkají. Jako vzpomínku na naše blízké zemřelé jsme zapálili svíčky u pomníku.

       Kristýna Goišová