• Novinky

     • Distanční vzdělávání v MŠ
      • Distanční vzdělávání v MŠ

      • Vážení rodiče, milé děti,

       máme zde další týden a naše školka je stále zavřená. POSÍLÁME VELKOU POCHVALU TĚM, KDO VYPRACOVALI A DONESLI PRACOVNÍ LISTY!!!!!!!

       Pokračujeme v distanční výuce. Je březen, měsíc knihy, nabízíme vám několik námětů k vyplnění volného času. Další pracovní listy najdete opět v krabici u vchodu do školy.

       Kniha je můj kamarád

       Přejeme Vám pohodové dny a těšíme se na Vás.

       Vaše paní učitelky Lenka a Věrka

     • Krizová pomoc DC Zlín
      • Krizová pomoc DC Zlín

      • Dětské Centrum Zlín, p.o. v rámci svých služeb nabízí profesionální odbornou pomoc v krizových situacích.

       Pracujeme nejčastěji s tématy: osamělost, úzkost, deprese, šikana, sebepoškozování, rodinné spory a další. V poslední době evidujeme u žáků a studentů škol zvýšený výskyt případů spojených s pandemií, jako jsou izolace, úzkost a sebevražedné myšlenky.

       Pracujeme v rámci celého Zlínského kraje. Služba je zdarma. Rádi bychom dali o naší službě vědět i vašim žákům a jejich rodinám.


       ​​​​​​​

     • Distanční vzdělávání v MŠ
      • Distanční vzdělávání v MŠ

      • Vážení rodiče,

       jak jistě víte, na děti s povinným předškolním vzděláváním se vztahuje povinnost distančního vzdělávání. Děti budou dostávat informace, pracovní listy, náměty činností a aktivit.  Prosíme, abyste práci s dětmi zdokumentovali. Můžete pořídit fotografie a založit výrobky či pracovní listy dětí, aby se po návratu do mateřské školy mohly svými výtvory a dovednostmi pochlubit. Snad nám všem toto nepříjemné období rychle uplyne a pro Vás následující materiály nebudou představovat jen nucenou povinnost, ale také možnost, jak s dětmi strávit společný čas.

       Při vycházce si můžete vyzvednout složku s dalšími pracovními listy v bedýnce u vchodu do školy. Vyplněné pracovní listy přineste zpět do 15.3.2021. Od úterý 16.3. budou na Vás čekat další. Na úkoly a pracovní listy se po návratu do MŠ společně podíváme.

       Těšíme se na jaro

       Zdraví Vás a pevné zdraví přejí

       paní učitelky Lenka a Věrka

     • Klokanovy kapsy
      • Klokanovy kapsy

      • V předchozím měsíci jsme během naší výuky ve školce i škole pracovali se speciálními didaktickými pomůckami. Klokanovy kapsy nám byly zapůjčeny z MAS Vizovicko a Slušovicko. Tyto dřevěné pomůcky slouží především k diagnostice dítěte v oblasti rozumové, matematické a prostorové. Děkujeme za zapůjčení.

       Vaše paní učitelky

     • Masopustní úterý
      • Masopustní úterý

      • Dnes se ve Veselé škole radovalo a veselilo. Děti si připravily masky a v jednotlivých třídách se slavil Masopust. Povídali jsme si o tomto období, pouštěli pohádku, pracovali s textem a plnili kvíz. Během on-line hovorů jsme se velmi pobavili, paní učitelka si vymyslela příběh s otevřeným koncem, který žáci dle své fantazie dokončili. Poté každý představil svou masku a vymyslel o ní kratičký příběh. Dnešní den se opravdu vydařil! 😊

       Vaše paní učitelky

      • Jak se nezbláznit v době covidové

      • Rodiče, potřebujete pomoci, poradit nebo jen načerpat nové impulzy pro práci s dětmi v době covidové? Zveme Vás na webinář s Mgr. Marikou Kropíkovou, která má s prací s dětmi dlouholeté zkušenosti.

       Na webináři "Jak se nezblánit v době covidové"  lektorka poskytne rodičům informace jak zvládat distanční výuku, vlastní práci a starost o běžných chod domácnosti. Společně s rodiči probere důležitost role rodiče jako “náhradního” učitele” při rozvoji a vzdělávání dítěte. Lektorka se bude také věnovat obtížím, které mohly díky uzavření škol a omezení režimu u dětí nastat.

       V průběhu celého webináře budou mít jeho účastníci možnost klást své dotazy.
       Webinář se bude vysílat ve čtvrtek 18. 2. 2021 od 16 hodin.

       Webinář je pro rodiče zdarma, je nutné se však přihlásit na email: renata.stachova@masvas.cz. Den před konáním webináře bude přihlášeným účastníkům odeslán odkaz pro přihlášení.

       Více informací o webináři naleznete v pozvánce.

     • Předškoláci v "opravdové" škole
      • Předškoláci v "opravdové" škole

      • V pátek dopoledne zavítali naši předškoláci na vyučovací hodinu do školy. Nejprve se děti seznámily s paní učitelkou a  pak se pustily do práce. Příběh o rybáři vtáhl děti do písmenkového putování. Všichni pomáhali nosit ryby do sítě a zachránili tak rybáři jeho práci. Následně jsme si dali pohybovou hru, aby se nám pák lépe pracovalo. Poté se snažíme orientovat v prostoru – nahoře, dole, vpravo, vlevo a uprostřed. Nakonec si zopakujeme barvičky a zhodnotíme společnou práci v kruhu na koberci. Předškolákům šla práce od ruky. 

       Martina Vajďáková

        

     • Pololetní vysvědčení
      • Pololetní vysvědčení

      • FOTOGALERIE

       Dopoledne děti zvládly sebehodnocení své práce za celé pololetí, následovaly hry na utužení kolektivu a na rozvoj kamarádství. A potom? Konečně VYSVĚDČENÍ - pro prvňáčky úplně první.

       Vaše paní učitelky

     • Konzultace ve třech
      • Konzultace ve třech

      • FOTOGALERIE

       Děkujeme všem dětem a rodičům za účast! Velmi rády jsme se s Vámi se všemi osobně potkaly a zhodnotily náš první společný půlrok. Děti byly velmi šikovné, skvěle zvládly první sebehodnocení. Naši třeťáci a čtvrťáci vytvořili překrásné plakáty, kde zhodnotili svoje vzdělávání a chování během prvního pololetí. 

       Vaše paní učitelky

     • Barevný týden
      • Barevný týden

      • FOTOGALERIE

       Minulý týden se celá naše škola převlékla do barev. Zapojili se naši nejmenší, prvňáčci a druháčci, děti na on-line výuce i všichni zaměstnanci školy. Každý den se nesl v duchu jiné barvy. Povídali jsme si o tom, jak na nás  barvy působí, kde je nalezneme v přírodě a zda je máme rádi. V tomto týdnu jsme zažili spoustu legrace, a také pro děti v distanční výuce to bylo zpestření. Děkujeme všem, kteří se zapojili – rodičům, dětem, paní kuchařce Míši a Janě, paní školnici Daně a paní vychovatelce Květě za skvělé kostýmy. 

       Vaše paní učitelky

      • Konzultace ve třech (žák + rodič + učitel)

      • Vážení rodiče, milé děti, 

       srdečně Vás zveme na konzultace ve třech, kde společně zhodnotíme 1. pololetí letošního školního roku.

        

       Velmi se těšíme na setkání!

       Vaše paní učitelky

     • Radovánky ve sněhu spojujeme s učením
      • Radovánky ve sněhu spojujeme s učením

      • FOTOGALERIE

       Čtvrtek a pátek se nesl v duchu radovánek ve sněhu. Ve čtvrtek bobujeme a zároveň procvičujeme učivo prvouky. Snažíme se hledat stopy zvířat ve sněhu, poznáváme stromy a dáváme ptáčkům semínka do krmítka u školy. Pátek se nese v duchu procvičování učiva českého jazyka. Druháčci z přírodnin vyrábí Y a I. Následně hledají slova a přiřazují je ke správnému písmenu. Procvičování tvrdých a měkkých souhlásek jim šlo perfektně. Prvňáčci si připravili ohrádky, do kterých nosili slova. Slova byla rozházená na sněhu a děti, které je dokázaly přečíst, si je odnesly do své ohrádky. Žáci si radovánky ve sněhu užili a ještě zvládli procvičit učivo.

       Martina Vajďáková

     • První sníh
      • První sníh

      • FOTOGALERIE

       Ke konci týdne konečně začalo sněžit. Neváhali jsme dlouho a zamířili si to ven. Děti si první radovánky ve sněhu užily plnými doušky.

       Martina Vajďáková

        

     • Vánoční pohoda ve škole
      • Vánoční pohoda ve škole

      • FOTOGALERIE

       Poslední společný den před prázdninami se nesl v duchu pohodové a kamarádské atmosféry. Děti dostaly spoustu krásných dárečků - většina z nich byly společenské hry a knihy pro práci ve třídě. V závěru dne jsme se všichni společně sešli v družině, kde jsme zapálili prskavky a popřáli si hezké Vánoce. Děkujeme Unii rodičů a obci Veselá za spolupráci a podporu naší školy. 

       Vaše paní učitelky

        

     • Vánoční tvoření
      • Vánoční tvoření

      • FOTOGALERIE

       Ve čtvrtek 17. prosince se naše třídy proměnily ve vánoční dílničky. U paní ředitelky si děti vyrobily vánoční svícen z přírodních materiálů, v družince vánoční ozdoby a u paní učitelky Marti netradiční svícen z cukru. 

       Vaše paní učitelky

        

     • Vánoce ve školce
      • Vánoce ve školce

      • FOTOGALERIE

       Vánoce jsou nejkrásnější svátky v roce. 17. 12. přišel do MŠ Ježíšek a nadělil dětem spoustu dárečků. Chtěly bychom poděkovat obci i Unii rodičů za jejich finanční příspěvek. Moc děkujeme.

       paní učitelky Věrka a Lenka