• Šablony III v ZŠ a MŠ Veselá

   • Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

    Název projektu: Šablony III v ZŠ a MŠ Veselá

    Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022162

    Charakteristika projektu:

    Cíl projektu: rozvoj v oblasti předškolního a základního vzdělávání.

    Na naší škole jsou realizovány tyto aktivity:

    • Školní asistent - personální podpora v MŠ i ZŠ
    • Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
    • Klub zábavné logiky a deskových her
    • Projektové dny ve výuce
    • Sdílení zkušeností pedagogů v MŠ prostřednictvím vzájemných návštěv