• Úplata za docházku

   • Měsíční úplata
    Děti s neomezenou celodenní docházkou400 Kč
    Děti, které se vzdělávají v posledním ročníku (předškoláci)0 Kč
    Děti s odloženou povinnou školní docházkou0 Kč