• Úplata za docházku

    • Úplata ve školním roce 2022/20223:

     • pravidelná docházka (3 – 5x týdně): 150 Kč/měsíc

     • nepravidelná docházka (1 – 2x týdně): 100 Kč/měsíc

     Platba za družinu bude probíhat bezhotovostně na účet školy 2x za rok (v prosinci a červnu). Bližší informace a částku Vám vždy zašle paní vychovatelka zprávou přes EduPage.

      


     Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

     Číslo účtu: 1410650369/0800

     Poznámka pro příjemce: jméno a příjmení dítěte – úplata ŠD

      


     2022-2023-Stanovení úplaty-ŠD