• Úplata za docházku

        • Úplatu vybírá v hotovosti vychovatelka školní družiny čtvrtletně - termín je oznámen prostřednictvím družinového deníčku.

          Výše úplaty: 50 Kč/měsíc.