• Provozní doba

    • Provoz mateřské školy probíhá od 6:15 do 16:15 hodin.

     Povinné předškolní vzdělávání probíhá v době od 8:00 do 12:00 hodin.

     Provoz mateřské školy v době prázdnin je řešen podle počtu přihlášených dětí a podle rozhodnutí zřizovatele školy. 

   • ČasAktivity
    6:15 - 8:00příchod dětí, ranní hry
    8:00 - 8:30osobní hygiena, přesnídávka
    8:30 - 9:30ranní kruh, centra aktivit, volné a řízené činnosti dětí, pohybové aktivity
    9:30 - 9:40osobní hygiena, ovocná svačina
    9:40 - 11:30příprava na pobyt venku, pobyt venku
    11:30 - 12:00osobní hygiena, oběd
    12:00 - 14:00odpočinek
    14:00 - 14:30osobní hygiena, odpolední svačina
    14:30 - 16:15volné činnosti a aktivity dětí řízené učitelkou, hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, odchod domů
   • Denní program je přizpůsoben individualitě dětí, jejich potřebám a zájmům.