• Novinky

     • Laštověnka konečně vystupuje!
      • Laštověnka konečně vystupuje!

      • FOTOGALERIE

       V sobotu 19. 6. 2021 se v naší obci konalo Vítání občánků. Populace nám pěkně roste, pan starosta Daniel Juřík přivítal 13 občánků. Po dlouhé době vystoupil všem dobře známý folklorní soubor Laštověnka, který se skládá především z dětí Veselé školy. Krásné hudebně – pohybové pásmo si připravila paní vychovatelka Květa Trtílková, které patří velké poděkování, stejně jako dětem, kterým se vystoupení velmi podařilo.

       Petra Slováčková, ředitelka školy

     • Pasování prvňáčků na čtenáře
      • Pasování prvňáčků na čtenáře

      • FOTOGALERIE

       Děkujeme všem, kteří se zúčastnili dnešního slavnostního pasování našich prvňáčků na čtenáře. Velké poděkování patří komorné Knihomolce (naší paní knihovnici Sobotíkové), která přijala pozvání a připravila si pro děti krásný proslov. Máme radost, že se všichni veselí prvňáčci naučili číst a zvládli nelehký úkol - předstoupit před celý dvůr a přečíst příběh, který nikdy předtím neviděli.

       královna Petronela a princezna Martone

      • Schůzka s rodiči a budoucími prvňáčky

      • Vážení rodiče, naši milí budoucí prvňáčci,

       srdečně Vás zveme na schůzku, kde se dozvíte více informací ohledně příštího školního roku a nástupu do školy.

       Těší se na Vás

       paní ředitelka Petra a paní učitelka Martina

      • Pasování prvňáčků na čtenáře

      • Srdečně zveme rodiče, sourozence, babičky a dědečky našich nejmladších žáků na Pasování prvňáčků na čtenáře, které se uskuteční tento čtvrtek 17. 6. 2021 v 15:30 ve Veselé škole.

       Velmi se na Vás těší

       královna Petronela, princezna Martone a hlavní komorná Knihomolka.

     • Dětský den aneb procházka veselským lesem
      • Dětský den aneb procházka veselským lesem

      • FOTOGALERIE

       Letos se procházky veselským lesem zúčastnilo velké množství dětí. Některé v doprovodu rodičů, starší děti ji zvládaly již i sami. Na děti čekalo celkem dvanáct stanovišť, kde plnily nejrůznější úkoly. Za jejich splnění si odnášely nejrůznější odměny. Jako jedno z malých překvapení, mohly děti v průběhu procházky potkat i známou pohádkovou postavičku Maxi psa Fíka. Další překvapení letošní procházky, hlavně pro žáčky z naší školy ve Veselé bylo „Čínské stanoviště“, kde mohly potkat své paní učitelky, kterým za to moc děkujeme. Rovněž děkujeme všem, kteří se na přípravě procházky podíleli a všem, kteří se zúčastnili.

       Unie rodičů

     • Putování do Veselé perníkové chaloupky
      • Putování do Veselé perníkové chaloupky

      • FOTOGALERIE

       Ve čtvrtek 10. 6. 2021 na naší škole proběhl netradiční zápis do 1. třídy. Aby v září děti mohly usednout do lavic, musely splnit několik nelehkých úkolů a s pomocí zvířátek se dostat až k Veselé perníkové chaloupce, kde na ně čekalo velké překvapení.

       Velmi děkuji celému veselému kolektivu za přípravu a průběh motivační části zápisu a také všem dětem, které nám při realizaci pomáhaly.

       Petra Slováčková, ředitelka školy

      • Putování do Veselé perníkové chaloupky

      • Naši milí předškoláci, vážení rodiče,

       srdečně Vás zveme na dobrovolnou motivační část zápisu, která se uskuteční formou krátké procházky ve čtvrtek 10. 6. 2021. Více informací Vám poskytne paní učitelka Lenka a Věrka.

       Velmi se na Vás těšíme!

       Zaměstnanci a žáci ZŠ a MŠ Veselá

     • Den dětí na Veselé
      • Den dětí na Veselé

      • Včerejší sváteční den všech veselých dětí jsme si skvěle užili. Prvňáčci a druháčci začali tím, že si psali pozitivní vzkazy na záda. Následovaly další hry ve třídě a hledání dárků k dnešnímu svátku. Dárečky děti potěšily, jsou to nové hry do třídy. Hned jsme si je zahráli. Po svačině vyrážíme ven do lesa. Zde se nám líbí a užíváme si pobyt na čerstvém vzduchu. 

       Pro třeťačky a čtvrťačky byl připravený stmelovací program, ve kterém putovali na Tajemný ostrov, kde se snažili získat bájné rostliny pro záchranu své země. Během putování jsme společně zažili spoustu dobrodružství, zvládli jsme splnit spoustu náročných úkolů a společnými silami jsme splnili nelehké zkoušky. Během celého dne jsme našim chováním potvrdili to, že dokážeme velmi dobře spolupracovat, komunikovat mezi sebou, jsme dobří kamarádi a dokážeme táhnout za jeden provaz. Obrovská pochvala všem dětem! Věřím, že se všichni budeme i nadále řídit heslem, které jsme během naší cesty rozšifrovali – Odmítej zlo a čiň dobro, vyhledávej pokoj a usiluj o něj!

       Paní učitelka Marťa a Peťa

     • Zážitkový stan - Vesmír
      • Zážitkový stan - Vesmír

      • Celá naše škola včetně předškoláků zavítala do vesmírného stanu. Děti se dozvěděly spoustu informací o Sluneční soustavě a planetách, které se zde nachází. Taky už víme, že zde můžeme potkat i další vesmírná tělesa - komety, asterodidy a hvězdy. Pak jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli, jak se planety a jejich měsíce pohybují. 

       Vaše paní učitelky

      • Přívesnický tábor pro děti z 1. stupně ZŠ

      • Vážení rodiče, milé děti,

       pro žáky 1. stupně připravujeme přívesnický tábor, který se uskuteční od 9. 8. do 13. 8. 2021.

       Chceš zažít týden plný her, putování a dobrodružství jako veselský zbojník? Pokud ano, vyzvedni si ve škole přihlášku, spolu s rodiči ji vyplň a odevzdej zpět paní ředitelce.

       Tábor je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost, proto je nutné doložit potřebné dokumenty, které naleznete na webových stránkách školy - https://vesela.edupage.org/a/primestsky-tabor.

       V ceně tábora jsou zahrnuty veškeré náklady (dopolední a odpolední svačiny, obědy, pojištění, materiální vybavení, odměny atd.).

       Program si pro Vás připravuje Martina Juříková a Kristýna Červenková, které se na Vás velmi těší!

       Petra Slováčková

     • Tvoříme s předškoláky
      • Tvoříme s předškoláky

      • Volá na nás JARO. Lepíme, mačkáme krepový papír, kreslíme jarní strom, modelujeme svou rodinu.

       Vítáme i slečnu praktikantku, která si ráda s dětmi zacvičí, naučí děti nové věci k tématu ,,Doprava“.

       Při výtvarném ztvárnění dopravních prostředků se děti seznámily s novou technikou – tupování.

       Děti jsou zvídavé a s radostí se učí novým věcem.

       Vaše paní učitelky

     • Učíme se venku
      • Učíme se venku

      • V posledních dnech využíváme hezkého počasí a učíme se venku. Čerstvý vzduch a pohyb nám velmi svědčí. Třeťáci a čtvrťáci si procvičovali a modelovali základní geometrické pojmy – přímka, bod, úsečka, různoběžka, rovnoběžka a kolmice. Vysvětlovali si rozdíl mezi rovinným útvarem a tělesem. V češtině jsme si zahráli běhací hru, při které jsme si procvičili vyjmenovaná slova a koncovky podstatných jmen. Nejvíce se nám líbilo, když nám paní učitelka četla příběh o vesmírném chlapečkovi Sirínkovi a my jsme malovali ilustraci do knihy. Poté jsme tvořili z přírodních materiálů Sirínkovu planetu a věci na ní. Při této činnosti se učíme spolupráci, rozvíjíme fantazii a také technické dovednosti.

       Všechny třídy se učí o rostlinkách a živočiších v našem okolí. Dnes jsme zblízka viděli zajíce a překrásnou ještěrku. Těšíme se na další dny strávené učením venku.

       ​​​​​​​Vaše paní učitelky

     • Distanční vzdělávání v MŠ
      • Distanční vzdělávání v MŠ

      • Vážení rodiče a milé děti,
       tento týden máme téma TĚŠÍME SE DO ŠKOLY.
       Blíží se zápis do základní školy. Seznamte se s tím, co má umět předškolák. Nabízíme touto cestou inspiraci na dobrovolnou práci s dětmi, domácí tvoření, pracovní listy, básničku a písničku k tématu.

       Těšíme se do školy

       Zdraví Vás paní učitelky Lenka a Věrka

      • Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

      • Vážení rodiče,

       od 6. 4. - 30. 4. 2021 bude probíhat formální část zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021/2022. Žádosti o přijetí na naši školu lze doručit několika způsoby.

       Více informací se dozvíte níže v novinkách nebo v sekci - Základní škola - Zápis do 1. ročníku.

       Petra Slováčková, ředitelka školy

      • Veselá uklízí zvesela!

      • Vážení rodiče, milé děti, veselští občané,

       mám pro Vás největší jarní výzvu - Veselá uklízí zvesela! Byla bych velmi ráda, kdyby se nás do uklízecí akce zapojilo co nejvíce. Bohužel letos není možné uspořádat hromadnou společnou akci, proto letošní jarní úklid proběhne formou individuálních procházek. Prosím, vezměte své děti do přírody a blízkého okolí a ukažte jim, že je velmi důležité starat se o životní prostředí a o místo, kde žijí. Více informací naleznete na plakátu. Prosím o dodržování hygienických opatření, nezapomeňte pracovní rukavice, které také naleznete u školy a obecního úřadu. Děkuji Vám za spolupráci a budu se těšit na fota z vašich úklidů. Můžete mi je posílat na e-mailovou adresu reditelka@zsamsvesela.cz nebo na školní facebook. Přeji Vám krásné rodinné procházky s důležitým cílem - pomoci přírodě!

       Petra Slováčková, ředitelka školy

     • Distanční vzdělávání v MŠ
      • Distanční vzdělávání v MŠ

      • Vážení rodiče, milé děti,

       týden nám uběhl jako voda a jsme zase blíž k pěkným svátkům jara, Velikonocím. Je to téma vskutku velké, nápadů jak se zabavit je mnoho. Opět nabízíme náměty, témata formou hry. Pevně věříme, že v období Velikonoc bude panovat pěkné počasí, abychom čas s dětmi mohli trávit nejlépe na čerstvém vzduchu, v přírodě.

       Velikonoce.pdf

       Přejeme vám krásné svátky jara a pevně věříme, že se znovu brzy uvidíme ve školce. Kdo by se moc nudil, může si přijít opět vyzvednout další pracovní listy do bedýnky před školou. Děkujeme za velmi inspirativní zpětnou vazbu! Ze všech krásných výtvorů, bude vyrobena nástěnka na přivítanou.

       Vaše paní učitelka Věrka a Lenka