• Zvláštní zápis do MŠ

    • Oznámení a organizace zápisu pro děti z Ukrajiny

    • Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Veselá, okres Zlín  / Директор дитячого садка , Mgr. Petra Slováčková oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/2023.

     повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023.

      Termín zápisu: 15. 7. 2022, 10:00 - 15:00

     Organizace zápisu:

     Oznámení o konání zvláštního zápisu do MŠ a jeho organizace.pdf

     Žádost o přijetí dítěte do MŠ - zvláštní zápis.pdf

     Potvrzení od lékaře.pdf

     Žádost je možné podat:

     • ústně do protokolu (typicky osobní účastí při zápisu);
     • osobním podáním (typicky osobní účastí při zápisu);
     • datovou zprávou;
     • poštou;
     • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.