• Dětský klub

   • ZŠ a MŠ Veselá ve spolupráci s Komunitní školou Kašava, z. s. nově otevírá Dětský klub II.

    Dětský klub na Veselé nabízí pro rodiče dětí I. stupně základní školy možnost hlídání dětí mimo školní vyučování a provoz školní družiny.

    Projekt vznikl z podpory Evropského sociálního fondu z operačního programu Zaměstnanost. Jeho úkolem je podpořit zaměstnané rodiče a pomoci jim s péčí o dítě v době po skončení školní družiny.


     

    Pro koho je dětský klub určen?

    Pro děti 1. stupně základní školy (1. – 5. třídy) - určeno i dětem, které nenavštěvují ZŠ a MŠ Veselá.

     

    Kdy bude dětský klub v provozu?

    Od září 2022 bude klub po skončení školní družiny v čase od 15:30 do 17:00 hodin.

    Projekt končí v prosinci 2022. Od ledna 2023 bude pouze školní družina.

     

    Kde bude klub probíhat?

    V prostorách školní družiny, v případě příznivého počasí ve venkovním areálu ZŠ a MŠ Veselá.

     

    Je dětský klub zpoplatněn?

    Při splnění určitých podmínek vyplývajících z nařízení Evropského sociálního fondu, je provoz dětského klubu zdarma.

     

    O jaké podmínky se jedná?

    1. Podání přihlášky do školního klubu.

    2. Dodání potvrzení o postavení podpořené osoby (rodičů) na trhu práce:
       a) v případě zaměstnaného rodiče (potvrdí zaměstnavatel)
       b) v případě rodiče v procesu vzdělávání nebo rekvalifikace (potvrdí škola nebo poskytovatel kurzu)
       c) v případě nezaměstnaného rodiče, který aktivně hledá práci (vyplní úřad práce)
       d) v případě OSVČ je nutné doložit žádost o potvrzení v evidenci ČSSZ

     

    Může dětský klub navštěvovat dítě, pokud jeden nebo oba rodiče nedodají potřebná potvrzení?

    Nemůže.

     

    Musí potvrzení dodat oba rodiče přihlášeného dítěte?

    Ano, pokud žijí ve společné domácnosti.

     

    Komu mám vyplněné formuláře předat?

    Vyplněnou přihlášku a potřebná potvrzení předejte ředitelce školy nebo třídní učitelce.

     

    Jaká bude náplň dětského klubu?

    Klub povedou pečovatelky, které budou pro děti připravovat sportovní aktivity, hry, tvořivé a výtvarné činnosti. V případě příznivého počasí budou připraveny aktivity na hřišti a v přírodě.

     


     

    Pečovatelky:

    Karolína Chmelařová, Pavla Slováčková

     

    Kontaktní osoba:

    Karolína Chmelařová

    Telefon: +420 774 842 402 (Karolína Chmelařová), +420 774 196 611 (Pavla Slováčková)

    E-mail: chmelarova.karolina@zsamsvesela.cz

     


    Formuláře a dokumenty
     

    Informace pro rodiče

    Přihláška do klubu

     


    V rámci projektu Dětský klub II. připravujeme finančně dotované letní příměstské tábory. Více informací se včas dozvíte.