• Novinky

     • Učíme se venku
      • Učíme se venku

      • V posledních dnech využíváme hezkého počasí a učíme se venku. Čerstvý vzduch a pohyb nám velmi svědčí. Třeťáci a čtvrťáci si procvičovali a modelovali základní geometrické pojmy – přímka, bod, úsečka, různoběžka, rovnoběžka a kolmice. Vysvětlovali si rozdíl mezi rovinným útvarem a tělesem. V češtině jsme si zahráli běhací hru, při které jsme si procvičili vyjmenovaná slova a koncovky podstatných jmen. Nejvíce se nám líbilo, když nám paní učitelka četla příběh o vesmírném chlapečkovi Sirínkovi a my jsme malovali ilustraci do knihy. Poté jsme tvořili z přírodních materiálů Sirínkovu planetu a věci na ní. Při této činnosti se učíme spolupráci, rozvíjíme fantazii a také technické dovednosti.

       Všechny třídy se učí o rostlinkách a živočiších v našem okolí. Dnes jsme zblízka viděli zajíce a překrásnou ještěrku. Těšíme se na další dny strávené učením venku.

       ​​​​​​​Vaše paní učitelky

     • Distanční vzdělávání v MŠ
      • Distanční vzdělávání v MŠ

      • Vážení rodiče a milé děti,
       tento týden máme téma TĚŠÍME SE DO ŠKOLY.
       Blíží se zápis do základní školy. Seznamte se s tím, co má umět předškolák. Nabízíme touto cestou inspiraci na dobrovolnou práci s dětmi, domácí tvoření, pracovní listy, básničku a písničku k tématu.

       Těšíme se do školy

       Zdraví Vás paní učitelky Lenka a Věrka

      • Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

      • Vážení rodiče,

       od 6. 4. - 30. 4. 2021 bude probíhat formální část zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021/2022. Žádosti o přijetí na naši školu lze doručit několika způsoby.

       Více informací se dozvíte níže v novinkách nebo v sekci - Základní škola - Zápis do 1. ročníku.

       Petra Slováčková, ředitelka školy