• Novinky

      • Veselá uklízí zvesela!

      • Vážení rodiče, milé děti, veselští občané,

       mám pro Vás největší jarní výzvu - Veselá uklízí zvesela! Byla bych velmi ráda, kdyby se nás do uklízecí akce zapojilo co nejvíce. Bohužel letos není možné uspořádat hromadnou společnou akci, proto letošní jarní úklid proběhne formou individuálních procházek. Prosím, vezměte své děti do přírody a blízkého okolí a ukažte jim, že je velmi důležité starat se o životní prostředí a o místo, kde žijí. Více informací naleznete na plakátu. Prosím o dodržování hygienických opatření, nezapomeňte pracovní rukavice, které také naleznete u školy a obecního úřadu. Děkuji Vám za spolupráci a budu se těšit na fota z vašich úklidů. Můžete mi je posílat na e-mailovou adresu reditelka@zsamsvesela.cz nebo na školní facebook. Přeji Vám krásné rodinné procházky s důležitým cílem - pomoci přírodě!

       Petra Slováčková, ředitelka školy

     • Distanční vzdělávání v MŠ
      • Distanční vzdělávání v MŠ

      • Vážení rodiče, milé děti,

       týden nám uběhl jako voda a jsme zase blíž k pěkným svátkům jara, Velikonocím. Je to téma vskutku velké, nápadů jak se zabavit je mnoho. Opět nabízíme náměty, témata formou hry. Pevně věříme, že v období Velikonoc bude panovat pěkné počasí, abychom čas s dětmi mohli trávit nejlépe na čerstvém vzduchu, v přírodě.

       Velikonoce.pdf

       Přejeme vám krásné svátky jara a pevně věříme, že se znovu brzy uvidíme ve školce. Kdo by se moc nudil, může si přijít opět vyzvednout další pracovní listy do bedýnky před školou. Děkujeme za velmi inspirativní zpětnou vazbu! Ze všech krásných výtvorů, bude vyrobena nástěnka na přivítanou.

       Vaše paní učitelka Věrka a Lenka

     • Distanční vzdělávání v MŠ
      • Distanční vzdělávání v MŠ

      • Vážení rodiče, milé děti,

       máme zde další týden a naše školka je stále zavřená. POSÍLÁME VELKOU POCHVALU TĚM, KDO VYPRACOVALI A DONESLI PRACOVNÍ LISTY!!!!!!!

       Pokračujeme v distanční výuce. Je březen, měsíc knihy, nabízíme vám několik námětů k vyplnění volného času. Další pracovní listy najdete opět v krabici u vchodu do školy.

       Kniha je můj kamarád

       Přejeme Vám pohodové dny a těšíme se na Vás.

       Vaše paní učitelky Lenka a Věrka

     • Krizová pomoc DC Zlín
      • Krizová pomoc DC Zlín

      • Dětské Centrum Zlín, p.o. v rámci svých služeb nabízí profesionální odbornou pomoc v krizových situacích.

       Pracujeme nejčastěji s tématy: osamělost, úzkost, deprese, šikana, sebepoškozování, rodinné spory a další. V poslední době evidujeme u žáků a studentů škol zvýšený výskyt případů spojených s pandemií, jako jsou izolace, úzkost a sebevražedné myšlenky.

       Pracujeme v rámci celého Zlínského kraje. Služba je zdarma. Rádi bychom dali o naší službě vědět i vašim žákům a jejich rodinám.


       ​​​​​​​

     • Distanční vzdělávání v MŠ
      • Distanční vzdělávání v MŠ

      • Vážení rodiče,

       jak jistě víte, na děti s povinným předškolním vzděláváním se vztahuje povinnost distančního vzdělávání. Děti budou dostávat informace, pracovní listy, náměty činností a aktivit.  Prosíme, abyste práci s dětmi zdokumentovali. Můžete pořídit fotografie a založit výrobky či pracovní listy dětí, aby se po návratu do mateřské školy mohly svými výtvory a dovednostmi pochlubit. Snad nám všem toto nepříjemné období rychle uplyne a pro Vás následující materiály nebudou představovat jen nucenou povinnost, ale také možnost, jak s dětmi strávit společný čas.

       Při vycházce si můžete vyzvednout složku s dalšími pracovními listy v bedýnce u vchodu do školy. Vyplněné pracovní listy přineste zpět do 15.3.2021. Od úterý 16.3. budou na Vás čekat další. Na úkoly a pracovní listy se po návratu do MŠ společně podíváme.

       Těšíme se na jaro

       Zdraví Vás a pevné zdraví přejí

       paní učitelky Lenka a Věrka