• Novinky

     • Klokanovy kapsy
      • Klokanovy kapsy

      • V předchozím měsíci jsme během naší výuky ve školce i škole pracovali se speciálními didaktickými pomůckami. Klokanovy kapsy nám byly zapůjčeny z MAS Vizovicko a Slušovicko. Tyto dřevěné pomůcky slouží především k diagnostice dítěte v oblasti rozumové, matematické a prostorové. Děkujeme za zapůjčení.

       Vaše paní učitelky

     • Masopustní úterý
      • Masopustní úterý

      • Dnes se ve Veselé škole radovalo a veselilo. Děti si připravily masky a v jednotlivých třídách se slavil Masopust. Povídali jsme si o tomto období, pouštěli pohádku, pracovali s textem a plnili kvíz. Během on-line hovorů jsme se velmi pobavili, paní učitelka si vymyslela příběh s otevřeným koncem, který žáci dle své fantazie dokončili. Poté každý představil svou masku a vymyslel o ní kratičký příběh. Dnešní den se opravdu vydařil! 😊

       Vaše paní učitelky

      • Jak se nezbláznit v době covidové

      • Rodiče, potřebujete pomoci, poradit nebo jen načerpat nové impulzy pro práci s dětmi v době covidové? Zveme Vás na webinář s Mgr. Marikou Kropíkovou, která má s prací s dětmi dlouholeté zkušenosti.

       Na webináři "Jak se nezblánit v době covidové"  lektorka poskytne rodičům informace jak zvládat distanční výuku, vlastní práci a starost o běžných chod domácnosti. Společně s rodiči probere důležitost role rodiče jako “náhradního” učitele” při rozvoji a vzdělávání dítěte. Lektorka se bude také věnovat obtížím, které mohly díky uzavření škol a omezení režimu u dětí nastat.

       V průběhu celého webináře budou mít jeho účastníci možnost klást své dotazy.
       Webinář se bude vysílat ve čtvrtek 18. 2. 2021 od 16 hodin.

       Webinář je pro rodiče zdarma, je nutné se však přihlásit na email: renata.stachova@masvas.cz. Den před konáním webináře bude přihlášeným účastníkům odeslán odkaz pro přihlášení.

       Více informací o webináři naleznete v pozvánce.

     • Předškoláci v "opravdové" škole
      • Předškoláci v "opravdové" škole

      • V pátek dopoledne zavítali naši předškoláci na vyučovací hodinu do školy. Nejprve se děti seznámily s paní učitelkou a  pak se pustily do práce. Příběh o rybáři vtáhl děti do písmenkového putování. Všichni pomáhali nosit ryby do sítě a zachránili tak rybáři jeho práci. Následně jsme si dali pohybovou hru, aby se nám pák lépe pracovalo. Poté se snažíme orientovat v prostoru – nahoře, dole, vpravo, vlevo a uprostřed. Nakonec si zopakujeme barvičky a zhodnotíme společnou práci v kruhu na koberci. Předškolákům šla práce od ruky. 

       Martina Vajďáková