• Doučování žáků škol

    • Program: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

     Charakteristika projektu:

     Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

     V rámci Národního plánu obnovy se naše škola účastní doučování žáků, které je realizováno každý týden všemi vyučujícími. Projekt je financován Evropskou unií.